adobe-pdf-icon

Postępowanie przed Prezesem UODO – aktualne problemy

adobe-pdf-icon

Telemarketing a rodo – praktyka i orzecznictwo

adobe-pdf-icon

Klasyfikacja incydentów i ich zgłaszanie – przegląd obowiązujących regulacji prawnych

adobe-pdf-icon

Naruszenia ochrony danych teoria a praktyka

adobe-pdf-icon

Proces oceny ryzyka oraz udział Inspektora Ochrony Danych w tym procesie

adobe-pdf-icon

Dopuszczalność wykorzystania nieujawnionych nagrań rozmów w stosunkach pracy

adobe-pdf-icon

Odpowiedzialność cywilna podmiotu przetwarzającego

adobe-pdf-icon

Technologie śledzenia zachowań w internecie i budowanie profili osób a zadania IOD

adobe-pdf-icon

Ochrona danych w fazie projektowania – obowiązki administratorów danych

adobe-pdf-icon

Problemy ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy

adobe-pdf-icon

Ochrona danych osobowych pracowników w dobie COVID-19

adobe-pdf-icon

Naruszenia bezpieczeństwa danych związane z numerem PESEL

adobe-pdf-icon

Realizacja praw osób, których dane dotyczą na tle decyzji Prezesa UODO

adobe-pdf-icon

Zorganizowane podejście do ograniczania ryzyka na podstawie procesu zarządzania dostawcami

adobe-pdf-icon

Transfery danych osobowych – kontekst chmurowy