adobe-pdf-icon

Dane osobowe a Akt o Sztucznej Inteligencji

adobe-pdf-icon

A gdyby tak wykorzystać AI (LLM) do edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z pkt 51 preambuły NIS 2?

adobe-pdf-icon

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych – od idealistycznego wyobrażenia do pełnego compliance grupy kapitałowej

adobe-pdf-icon

Identyfikacja „głębokości” prawa do uzyskania kopii danych

adobe-pdf-icon

Zadośćuczynienie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Praktyka sądów polskich i europejskich

adobe-pdf-icon

Dostęp do danych osobowych a ochrona słusznych interesów administratora

adobe-pdf-icon

Monitoring – różne jego oblicza

adobe-pdf-icon

Administrator a podmiot przetwarzający – uwagi krytyczne, próba redefinicji

adobe-pdf-icon

Zasady retencji danych w procesach rekrutacyjnych

adobe-pdf-icon

Udostępnianie danych osobowych pracowników

adobe-pdf-icon

Udostępnianie przez ZUS danych na potrzeby badań naukowych

adobe-pdf-icon

Wiążące Reguły Korporacyjne – czas je odczarować

adobe-pdf-icon
adobe-pdf-icon
adobe-pdf-icon

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ochronie danych osobowych – aspekty techniczne i organizacyjne

Załączniki

adobe-pdf-icon

Ochrona danych osobowych w kontekście zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej

adobe-pdf-icon

Praktyczne podejście do sprawozdania EROD z badań CEF o wyznaczaniu i pozycji IOD

adobe-pdf-icon

Akt o usługach cyfrowych (DSA) a profilowanie reklamowe z użyciem szczególnych kategorii danych