Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz cyberprzestępczości.

Pozostali prelegenci