Doktor nauk prawnych, certyfikowany audytor wewnętrzny norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Autorka i recenzentka publikacji z zakresu m.in. komparatystyki prawniczej, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych. Poza działalnością naukową zawodowo zajmuje się ochroną danych osobowych, pełniąc mi.in. funkcję inspektora ochrony danych w sektorze finansowym.

Pozostali prelegenci