Absolwentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, certyfikowany audytor wewnętrzny norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Poza działalnością naukową zawodowo zajmuje się ochroną danych osobowych, pełniąc funkcję inspektora ochrony danych w sektorze finansowym.

Pozostali prelegenci