Radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym, w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym, autor licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Pozostali prelegenci