Doktor prawa, radca prawny, Partner DZP, szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych DZP. Zajmuje się międzynarodowymi projektami M&A. Jest członkiem International Bar Association (IBA), Meritas European Leadership Group i International Corporate Finance Network (ICFN); jest szefem Meritas Data Protection Practice Group, współzałożycielem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD) oraz Opinion Columnist nowojorskiego CEO, Magazine. W 2019 r. zaliczony przez Who’s Who Legal do grona Global Leaders.
W 2020 r. rekomendowany przez Legal500 w kategoriach Corpo/M&A oraz Restructuring. Uczestniki programów Cambridge oraz INSEAD. Współpracuje z Catholic University of America (Washington DC) oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Rozprawę doktorską poświęconą relacjom UE-USA w obszarze ochrony prywatności opublikował w 2018 r.

Pozostali prelegenci