Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim.

Radca prawny, partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. W ramach spółki kieruje praktyką Prawa własności intelektualnej i Prawa nowych technologii.

Autor ponad trzydziestu publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, International Association for Artificial Intelligence and Law oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Pozostali prelegenci