Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”.

Więcej

Doktorka nauk prawnych, zawodowo zajmująca się ochroną danych osobowych, dostępem do informacji, prawami człowieka i prawem konstytucyjnym.

Więcej

COO w Szostek_Digital; doktor nauk prawnych i inżynier; audytor wiodący ISO/IEC 27001:2022; członek CYBER SCIENCE

Więcej

Adwokat zajmująca się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Auditor wiodący ISO/IEC 27001:2022.

Więcej

Doktor nauk o polityce i administracji. Zawodowo związana z administracją publiczną, obecnie pracuje jako IOD w Kancelarii Sejmu oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów EROD; autor licznych publikacji, wykładowca.

Więcej

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Więcej

Ekspert ochrony danych, mgr inż. IT, ukończył MBA, pracuje dla GSK, członek IAPP, CIPP/E.

Więcej

Radca prawny, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS.

Więcej

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w ALK, kierownik Podyplomowego Studium Ochrona Danych Osobowych.

Więcej

Profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na WPAiE UWr, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o., prelegent, autor.Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu opracowań z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej

Radczyni prawna, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i prawie reklamy; audytor wewnętrzny ISO 27001; prelegentka, autorka licznych publikacji.

Więcej

Radca prawny (NewTechLaw.eu), doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) i ISO/IEC 27701 (zarządzanie prywatnością).

Więcej

Radca prawny, partner i szef praktyki e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy w kancelarii ftl.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu książek, w tym m.in. „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych”,

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Więcej

Doktor nauk prawnych, wykładowca na wielu uczelniach, IOD w sektorze publicznym, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej

Ekspert ochrony danych, IOD, pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, Członek Zarządu SABI, Członek IAPP, Cyber Women Community, ISSA oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

Więcej

Radczyni prawna, doświadczona ekspertka w zakresie prawa nowych technologii, specjalizująca się w prawie AI i ochronie prywatności, autorka licznych publikacji, wykładowczyni, badaczka w projektach unijnych związanych z danymi i AI.

Więcej