Doktor nauk prawnych, certyfikowany audytor wewnętrzny norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Więcej

Radca prawny, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza.

Więcej

Ekspert ochrony danych, mgr inż. IT, ukończył MBA, pracuje dla GSK, członek IAPP, CIPP/E.

Więcej

Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS, posiada tytuł radcy prawnego.

Więcej

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS.

Więcej

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim.

Więcej

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny i wieloletnia ABI; redaktor naczelna „ABI Expert”. Doświadczona trenerka i wykładowczyni, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych, prawa do informacji, prawa konstytucyjnego i samorządowego.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się we wdrożeniach i aktualizacji systemu ochrony danych osobowych, zapewniających podmiotom gospodarczym i jednostkom sektora finansów publicznych stosowanie zabezpieczeń zgodnych z wymogami rodo.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

Więcej

Radczyni prawna, counsel w Kancelarii GRC Legal.

Więcej

Radca prawny (NewTechLaw.eu), doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) i ISO/IEC 27701 (zarządzanie prywatnością).

Więcej

Radca prawny, partner i szef praktyki e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy w kancelarii ftl (dawniej: FinTaxLegal). Doradza przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe,

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu książek, w tym m.in. „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych”,

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony IOD, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z rodo.

Więcej

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

Więcej

Radczyni prawna, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Entuzjastka nowych technologii i Sztucznej Inteligencji.

Więcej

Radczyni prawna, starsza prawniczka w Kancelarii Raczkowski. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz w prawie umów.

Więcej