Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na WPAiE UWr, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o., prelegent, autor.Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu opracowań z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej

Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w obszarze cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji. Jest twórcą wideobloga Dr Fintech (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym) i autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe.

Więcej

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony danych osobowych i prywatności, własności intelektualnej, nowych technologii oraz IT. Doradza wiodącym międzynarodowym i krajowym podmiotom z różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce.

Więcej

Radca prawny (GKK Gumularz Kozik gkklegal.pl), doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) i ISO/IEC 27701 (zarządzanie prywatnością).

Więcej

Radca prawny, counsel i szef praktyki e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy w kancelarii FinTaxLegal. 

Więcej

Radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym, w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym, autor licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy, molestowania oraz mobbingu.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies.

Więcej

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Adwokat i doradca z 13 letnim doświadczeniem zawodowym, Prezes Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce.

Więcej

Doktor prawa, radca prawny, partnerka zarządzająca w Szostek Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej; ekspertka w zakresie ochrony prywatności, sztucznej inteligencji i e-commerce.

Więcej

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej jak również w prawie umów.

Więcej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Współpracuje z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Więcej

Autor ponad trzydziestu publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Więcej