Doktor prawa, radca prawny, Partner DZP, szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych DZP. Szef Meritas Data Protection Practice Group, współzałożyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Więcej

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów i programów integracyjno-wdrożeniowych dla międzynarodowych organizacji. Jest członkiem grupy roboczej ds. wdrożenia blockchain, działającej pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Więcej

Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR oraz kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Więcej

Ekspert Komisji Europejskiej ds. Ochrony Danych Osobowych w umowach Cloud Computing. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy, molestowania oraz mobbingu.

Więcej

Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu.

Więcej

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych osobowych i Informacji Niejawnych, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”.

Więcej

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej

Senior Associate i adwokat w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Blisko 11-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa na rzecz przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce.

Więcej

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów.

Więcej

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Więcej