Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji; członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem rodo oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą rodo w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich”. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uczelnię Łazarskiego. Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Pozostali prelegenci