Radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i szeroko rozumianej ochrony tajemnic.

Współautor m.in. komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (2002), a także monografii dotyczącej Biuletynu Informacji Publicznej (2005). Autor monografii pt. „Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym”, Wrocław 2009; „Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu”, Wrocław 2013; „Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej”, Wrocław 2015; a także wielu opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji (w tym informacji niejawnych m.in. współautor monografii pt. „Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych”, Wrocław 2012; a także prawnych i technicznych aspektów archiwizacji dokumentów elektronicznych (m.in. współautor monografii pt. „Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych”, Wrocław 2014) oraz ochrony tajemnic (m.in. monografii pt. „Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”, Wrocław 2016).

Pozostali prelegenci