Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor nauk o polityce i administracji. Zawodowo związana z administracją publiczną, przez ponad 15 lat pełniła funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO). Obecnie pracuje jako inspektor ochrony danych w Kancelarii Sejmu oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2023 r. wyróżniona Nagrodą im. Michała Serzyckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych osobowych. W ramach swojej wieloletniej pracy reprezentowała Prezesa UODO w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Komitetu konsultacyjnego T-PD Rady Europy. Zrealizowała szereg krajowych projektów edukacyjnych, skierowanych do sektora publicznego i prywatnego, wraz z Zespołem zainicjowała i wdrożyła projekt edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”. Autorka publikacji i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Ekspert Komisji Europejskiej i Rady Europy w projektach m.in. dotyczących tworzenia prawnych regulacji ochrony danych osobowych w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz państw bałkańskich.

Pozostali prelegenci