Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ubezpieczeń społecznych indywidualnego i zbiorowego prawa pracy; prelegentka wielu konferencji naukowych i wydarzeń biznesowych poświęconych problematyce zatrudnienia i ochrony danych osobowych.

Pozostali prelegenci