Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”, członek Rady Programowej kwartalnika „ABI Expert”. Wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Pozostali prelegenci