Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych; autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, dóbr osobistych pracowników, monitoringu w pracy, molestowania oraz mobbingu. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach praktyki radcowskiej jest partnerem zarządzającym krakowskim biurem Kancelarii Raczkowski, gdzie zajmuje się przede wszystkim bieżącym i strategicznym doradztwem dla pracodawców z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych, opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi. Prowadzi audyty, szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy i danych osobowych cieszące się dużym zainteresowaniem praktyków.

Pozostali prelegenci