Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 10 lat wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”) na WSB w Poznaniu. Jest członkiem „SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych” oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Redaktor zarejestrowanego tytułu prasowego TIZYDORCZYK.pl. Od 2017 r. jest konsultantem w kancelarii MarutaWachta sp. j. oraz członkiem grupy pracującej nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pozostali prelegenci