Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Warszawie z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, zarzadzanie cyberbezpieczeństwem, ochrona danych osobowych. Członek Zarządu „SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych”. Konsultant i audytor ISO 27001, 27701 w kancelarii NewTechLaw.eu a także członek Grupy Roboczej ds. zarządzania danymi przy Ministrze właściwym ds. cyfryzacji (KPRM).

Pozostali prelegenci