Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.; redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Jest autorką pionierskiej monografii z tego zakresu – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” z 2022 r. Redaktor naukowa i współautorka komentarza do RODO, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, redaktor naukowa i współautorka komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wykłada na kliku uniwersytetach i wyższych uczelniach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Pozostali prelegenci