Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie reklamy. Doradza klientom z obszaru e-commerce. Przeprowadza audyty w tych obszarach. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem z zakresu ochrony danych osobowych, prawnych regulacji dotyczących e-commerce oraz prawa marketingu. Jest audytorem wewnętrznym ISO 27001.
Prowadziła bieżącą obsługę prawną spółek z branży marketingowej i medycznej. W swojej dotychczasowej praktyce wielokrotnie pełniła funkcję IOD (wcześniej ABI) w spółkach z branży marketingowej oraz e-commerce, prowadziła też kompleksową obsługę prawną akcji promocyjnych, w tym gier hazardowych.
Prelegentka na konferencjach branżowych, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, wykłada na studiach podyplomowych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Pozostali prelegenci