Doświadczona ekspertka w zakresie prawa nowych technologii, głównie sztucznej inteligencji, umów elektronicznych, prawnych aspektów wdrażania systemów informatycznych, w tym opartych na systemach AI oraz ochrony prywatności. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Komisji Nowych Technologii FBE (The European Bars Federation) oraz Women in AI. Wykłada na kilku uniwersytetach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Autorka licznych publikacji z zakresu usług cyfrowych, ochrony danych osobowych i AI. Prawniczka w projektach unijnych HORIZON 2020: Smart Human Oriented Platform for Connected Factories – SHOP4CF oraz Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments – MAS4AI oraz EXTRA-BRAIN.

Pozostali prelegenci