COO w Szostek_Digital.; doktor nauk prawnych i inżynier. Audytor wiodący ISO/IEC 27001:2022 oraz posiadacz tytułu Certified in Cybersecurity (CC) wydanym przez (ISC))². Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Członek CYBER SCIENCE. Założyciel LegalHackers Katowice. Asystent w zakończonych projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w Polsce, Hiszpani i Niemczech. Prowadzący wykłady na Uczelniach w Polsce, Litwie i we Włoszech. Kierownik studiów podyplomowych „Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim.

Pozostali prelegenci